ગુરુ જ્ઞાનએગ્રોસ્ટાર ઇન્ડિયા
સલ્ફર પાકમાં લાવશે હરિયાળી
🍀આજના વિડીયોમાં આપને વાત કરીશું સલ્ફર વિશે અને તેનો પાકમાં ઉપયોગ કરવાથી શું ફાયદા થાય છે તથા કેટલા પ્રમાણ માં કરવો પાકમાં ઉપયોગ. વધુ માહિતી વિડીયોમાં આપેલ લેખ દ્રારા મેળવો. સંદર્ભ :- એગ્રોસ્ટાર ઇન્ડિયા આપેલ માહિતી ને લાઈક 👍 કરી વધુ ને વધુ ખેડૂત મિત્રોને ને શેર કરો.
17
1
અન્ય લેખો