આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
સરગવાની કળી કોરી ખાનાર ઇયળ
આ ઇયળ સરગવાની શીંગો અને કળીમાં ઉતરી જઇ અંદરથી ગર્ભ ખાય છે. નિયંત્રણ માટે શરુઆતથી જ યોગ્ય પગલાં લો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
327
7
સંબંધિત લેખ