ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
સંકલિત વ્યવસ્થાપન સાથે ઘઉંનું ખેતર
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. ભૂરા લોધી_x000D_ રાજ્ય - મધ્યપ્રદેશ_x000D_ સલાહ -19:19:19 @ 100 ગ્રામ/પંપ નો છંટકાવ કરવો.
જો તમને આજનો ફોટો ગમ્યો હોય તો પીળા અંગૂઠાની નિશાની પર ક્લિક કરો
1060
1
સંબંધિત લેખ