શેરડીનો લાલ સડો !
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
શેરડીનો લાલ સડો !
ખેડૂત નું નામ: સચિન કુમાર. રાજ્ય: ઉત્તર પ્રદેશ. સલાહ: અસરગ્રસ્ત છોડને ખેતર માંથી ઉખેડી ને નાશ કરો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
16
14
અન્ય લેખો