આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
શેરડીનું મહત્તમ ઉપજ માટે ભલામણ કરેલ ખાતર આપો
ખેડૂતનું નામ- શ્રી રાહુલ સુર્યવંશી રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ - એકર દીઠ 50 કિગ્રા યુરિયા, 50 કિલો ડીએપી, 50 કિલો પોટાશ, 10 કિલો સલ્ફર 90% જમીનમાં આપવું.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
881
1
અન્ય લેખો