કૃષિ જુગાડઇન્ડિયન ફાર્મર
શેરડીના પાન એકઠા કરવાની પદ્ધત્તિ
1. શેરડીના પાન એકઠા કરવાના મશીન વિશે માહિતી. 2. શેરડીની કાપણી કર્યા પછી, ખેતરમાં પાન સળગાવવાને બદલે, તેને હેયરેક મશીન દ્વારા એકત્રિત કરો. 3. બેલર મશીનની મદદથી શેરડીના પાનના બંડલ તૈયાર કરવામાં આવે છે. 4. બનાવેલ બંડલ વેચી પણ શકાય છે. અને ઉદાહરણ તરીકે, દાડમ અથવા દ્રાક્ષ બાગાયતમાં ટપક સિંચાઈ ઉપર રાખી શકાય છે. સંદર્ભ: ઇન્ડિયન ફાર્મર
વધુ જાણવા માટે આ વિડિઓ અવશ્ય જુઓ તેમજ લાઈક કરો અને અન્ય ખેડૂત મિત્રોને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં!
114
0
અન્ય લેખો