આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
શેરડીના પાકમાં પોષક તત્ત્વોનો અભાવ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી તુષાર પવાર રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ : ફેરસ સલ્ફેટ 19 %@2.5 ગ્રામ પ્રતિ લિટર છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
357
3
અન્ય લેખો