ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
શું તમે જાણો છો કે કપાસના બિયારણના પેકેટોમાં રહેલા નોન-બીટી બિયારણને કેવી રીતે વાવવું જોઈએ?
નોન-બીટી બીજોને રેફ્યુજી બીજ તરીકે ખેતરની ફરતે વાવવામાં આવે છે. જેથી ઇયળની બીટી સામે પ્રતિકારક ક્ષમતા વિકસિત થવાના દરમાં ઘટાડો કરે છે
નીચે દર્શાવેલ ફેસબુક, વૉટ્સ એપ અથવા એસએમએસ પૈકી કોઇ પણ વિકલ્પનો ઉપયોગ કરીને આ માહિતી અન્ય ખેડૂતો સાથે શેયર કરવાનું ભૂલશો નહીં
92
0
સંબંધિત લેખ