શું તમે ચણાનું વાવેતર કરવાના છો?
પોલએગ્રોસ્ટાર
શું તમે ચણાનું વાવેતર કરવાના છો?
👉ખેડૂત ભાઈઓ શું તમે ચણા નું વાવેતર કરવાના છો? જો હા તમારો જવાબ કોમેન્ટ દ્વારા જાણ કરો. જેથી અમે તમને ચણાની ખેતીને લગતી તમામ સલાહ યોગ્ય સમયે આપી શકીએ. સંદર્ભ : એગ્રોસ્ટાર આપેલ માહિતી ને લાઈક 👍કરી વધુ ને વધુ શેર કરી અન્ય મિત્રો ને માહિતીગાર કરો.
106
14
અન્ય લેખો