સલાહકાર વિડિઓએગ્રોસ્ટાર ઇન્ડિયા
શું તમારા ચણામાં સુકારાનો પ્રશ્ન આવે છે ??
🍃 ચણાના પાકમાં સુકારાની સમસ્યા સૌથી વધુ પ્રમાણમાં જોવા મળતી હોય છે, તો જોઈએ કે ચણામાં સુકારાના અસરકારક નિયંત્રણ માટે શું માવજત કરવી તે વિશે સંપૂર્ણ માહિતી આ વિડિઓમાં જુઓ ! સંદર્ભ : એગ્રોસ્ટાર ઇન્ડિયા, આપેલ માહિતી ને લાઈક 👍કરી, કોમેન્ટ કરી વધુ ને વધુ મિત્રો ને શેર કરો.
67
20
અન્ય લેખો