ગુરુ જ્ઞાનએગ્રોસ્ટાર ઇન્ડિયા
શિવાંશ કપાસ ઉત્પાદન આપશે ટનાટન
👉ખેડૂત મિત્રો, તમે કપાસના વાવેતર માટે અલગ અલગ બીજની પસંદગી કરો છો, તો આજના આ વીડિયોમાં શિવાંશ કપાસ બીજ માટે ખેડૂતનો અનુભવ સાંભળો ! 👉સંદર્ભ :- Agrostar આપેલ માહિતી ને લાઈક 👍 કરી વધુ ને વધુ ખેડૂત મિત્રોને ને શેર કરો
185
81
અન્ય લેખો