સલાહકાર વિડિઓએગ્રોસ્ટાર ઇન્ડિયા
શિયાળુ ચણામાં ખાતર આપો અને વધુ ઉપજ મેળવો !
👩‍🌾 ખેડૂત મિત્રો, ચણાના પાકમાં ખાતર વ્યવસ્થાપન યોગ્ય સમયે કરીને પાકને તંદુરસ્ત રાખવો ખુબ જરૂરી છે જેથી કરીને વધુ ઉપજ લઇ શકાય તો ચણામાં ખાતર માટેની વધુ માહિતી માટે આ વિડિઓને અંત સુધી જુઓ ! સંદર્ભ : એગ્રોસ્ટાર ઇન્ડિયા, આપેલ માહિતી ને લાઈક 👍કરી, કોમેન્ટ કરી વધુ ને વધુ મિત્રો ને શેર કરો.
143
41
અન્ય લેખો