બાગાયતબીહાર કૃષિ યુનિવર્સિટી સબૌર
શાકભાજી માં બીજ ઉપચાર : પ્રથમ સુરક્ષા કવચ
• શાકભાજીમાં બીજ ઉપચાર કરવાથી શું ફાયદા થાય છે?_x000D_ • પાક ને કયા રોગો થી સુરક્ષિત કરી શકાય છે?_x000D_ • બીજની સારવાર કરતી વખતે શું સાવચેતી રાખવી જોઈએ._x000D_ • આ વિડિયો જોઈને, તમે રોગ મુક્ત ખેતી કરી શકશો._x000D_ • તો જોઈએ આ વિડીયો અને કરીયે વધુ સારી ખેતી._x000D_
સંદર્ભ : બિહાર કૃષિ યુનિવર્સિટી સબૌર આપેલ વિડીયો ને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો ને અવશ્ય શેર કરો.
13
1
અન્ય લેખો