ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
શક્કરટેટીના પાકની સારી વૃદ્ધિ માટે ભલામણ કરેલ ખાતર આપો
ખેડૂતનું નામ- શ્રી જીતુ રાજ્ય-ગુજરાત સૂચનો - ડ્રીપ દ્વારા પ્રતિ એકર 13: 0: 45 @ 3 કિલો આપવું જોઈએ
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
318
2
સંબંધિત લેખ