આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
શક્કરટેટીના પાકની સારી વૃદ્ધિ માટે ભલામણ કરેલ ખાતર આપો
ખેડૂતનું નામ- શ્રી જીતુ રાજ્ય-ગુજરાત સૂચનો - ડ્રીપ દ્વારા પ્રતિ એકર 13: 0: 45 @ 3 કિલો આપવું જોઈએ
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
320
2
અન્ય લેખો