ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
વિકાસના તબક્કામાં પપૈયાના ફળો
ખેડૂતનું નામ-શ્રી ધ્રુવીય પટેલ રાજ્ય- ગુજરાત સલાહ-0:52:34 @ 5 કીગ્રા પ્રતિ એકરનો છંટકાવ કરવો.
ગમ્યું? તો પીળા રંગનો અંગુઠો/લાઈક દબાવો અને પછી શેયર કરો.
361
1
સંબંધિત લેખ