વીડીયો ગુરુ માસ્તર જી
વારસાઈ નોંધ કરાવો ઓનલાઇન !
ખેડૂત મિત્રો માટે માટે પાક ઉત્પાદન ની સાથે જમીની કેટલીક કામ કાજ નું પણ ખુબ જરૂરી કામ રહેતું હોય છે. એમાંથી એક કામ છે જમીન ની વારસાઈ કરવવાની. તો વ્હાલા ખેડુ મિત્રો, તમારે જમીન વારસાઈ ઓનલાઇન કરાવવી હોય તો શું પ્રોસેસ કરાવવી જોઈએ જાણીયે આ વિડીયો માં.
સંદર્ભ : ગુરુ માસ્ટરજી, આપેલ માહિતી ને લાઈક કરી અન્ય ખેડૂત મિત્રો ના હિત માં અવશ્ય શેર કરો.
87
9
અન્ય લેખો