પશુપાલનNational Dairy Development Board
વાછરડી ઉછેર પ્રોગ્રામ !
પશુપાલન માં નફા માટે જરૂરી છે યોગ્ય ઉછેર અને આ ઉછેર જો બચ્ચા અવસ્થાથી જ કરવામાં આવ્યો છે તો ફકત દૂધ ઉત્પાદન માં ન અહીં અન્ય ઘણી રીતે ફાયદો થાય છે. તો આ બચ્ચા ઉછેર પ્રોગ્રામ એટલે કે કાફ રેરિંગ પ્રોગ્રામ શું છે કેવી રીતે કામ કરે છે અને કેવી રીતે તેનો ફાયદો મળી શકે તમામ માહિતી ફક્ત ને ફક્ત આ વિડીયો માં.
સંદર્ભ : National Dairy Development Board. આપેલ માહિતી ને લાઈક કરી દરેક મિત્રો ને શેર કરો.
60
11
અન્ય લેખો