વહેલા વહેલા જાણો આજ ના બજાર ભાવ !
બજાર ભાવhttp://agmarknet.gov.in
વહેલા વહેલા જાણો આજ ના બજાર ભાવ !
આજ APMC માં કેવી દેખાઈ રહી છે પાક ભાવ ની ઉતાર ચડાવ જાણીયે ..!
સંદર્ભ : http://agmarknet.gov.in આ બજાર ભાવની માહિતીને 👍 લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે શેર કરો.
227
17
અન્ય લેખો