પશુપાલનફાર્મિંગ લીડર
વધુ દૂધ ઉત્પાદન માટે જાણો યોગ્ય પશુ આહાર !
ખેડૂત ભાઈઓ, દુધાળા પશુઓ માંથી વધુ દૂધ મેળવવા માટે પશુ ને શું ખવડાવવું અને કેટલા પ્રમાણ માં ખવડાવવું જોઈએ જેથી સારા ફેટ વધુ દૂધ ઉત્પાદન મેળવી શકાય સંપૂર્ણ માહિતી માટે, આ વિડિઓ અંત સુધી જુઓ.
સંદર્ભ : ફાર્મિંગ લીડર. વિડિયો ને લાઈક કરી અન્ય પશુપાલક મિત્રો ના હિત માં અવશ્ય શેર કરો.
51
8
અન્ય લેખો