વટાણા ની ખેતી પદ્ધતિ વિશે પાયાની માહિતી  !
સલાહકાર લેખએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
વટાણા ની ખેતી પદ્ધતિ વિશે પાયાની માહિતી !
વાવેતર સમય ઓક્ટોબર અને નવેમ્બર બિયારણ દર 25 કિલો પ્રતિ એકર વાવેતર અંતર 45 સેમી * 25 સેમી પાયાનું ખાતર DAP @ 25 કિલો /એકર અથવા 12-32-16 @ 25 કિલો પ્રતિ એકર બીજ ખરીદવા માટે ulink://android.agrostar.in/productdetails?skuCode=AGS-S-1777 ક્લિક કરો. એગ્રોસ્ટાર કૃષિ જ્ઞાન ને ફોલો કરવા માટે ક્લિક કરો ulink://android.agrostar.in/publicProfile?userId=558020
સંદર્ભ : એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સીલેન્સ. આપેલ માહિતી ને લાઈક 👍કરી નીચે આપેલ વિકલ્પ દ્વારા અન્ય ખેડુ મિત્રો ને અવશ્ય શેર કરો.
29
7
અન્ય લેખો