ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
એગ્રી ડૉક્ટર સલાહએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
લીંબુ અને સંતરા વર્ગ ના ફળ પાકને નુકસાન કરતી આ જીવાત ને ઓળખો !
આ સાયલા છે જે પુખ્ત અને બચ્ચા અવસ્થાએ રસ ચૂસે છે. આ જીવાત વિષાણૂ જન્ય રોગ (સીટ્રસ ગ્રીનીંગ) રોગનો પણ ફેલાવો કરે છે. નિયંત્રણ માટે થાયોમેથોક્ષામ ૨૫ ડબલ્યુજી ૩ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવીને છંટકાવ કરવો.
સંદર્ભ : એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઑફ એક્સિલેન્સ. આપેલ માહિતી ને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો ને અવશ્ય શેર કરો.
17
4
સંબંધિત લેખ