આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
લીંબુનું મહત્તમ ઉત્પાદન માટે યોગ્ય પોષક વ્યવસ્થા
ખેડૂતનું નામ: શ્રી સરદિયા જનક રાજ્ય: ગુજરાત સલાહ : એકર દીઠ 13:40:13 @ 3 કિલો ટપક દ્વારા આપવું અને સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વ નો 20 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
476
9
અન્ય લેખો