સલાહકાર લેખએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સીલેન્સ
લસણ ની આધુનિક ખેતી !
બિયારણ અને વાવેતર લસણના વાવેતર માટે સ્વસ્થ અને મોટા આકારની શલ્ક કળીઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. બીજનો ઉપયોગ 5-6 ક્વિન્ટલ/હેક્ટર કરવી જોઈએ, સીધી શલ્ક કળીઓનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ નહીં. વાવેતર અગાઉ કળીઓને અનુશંસિત કીટનાશક ઉપચાર કરવો જોઈએ. લસણનું વાવેતર કૂંડોમાં, છટકાવ અથવા ડિબલિંગ વિધિથી કરવામાં આવે છે. કળીઓને 4 -5 સેમી ગહેરાઈમાં ખાડો ગાળી સામાન્ય માટીથી ઢાકી દેવી જોઈએ. કળીના પાતળા ભાગને ઉપર રાખો, વાવેતર કરતી વખતે કળીઓથી કળીઓનું અંતર 8 સેમી અને હરોળનું અંતર 15 સેમી રાખવું યોગ્ય છે. મોટા ક્ષેત્રમાં પાકના વાવેતર કરવા માટે ગાર્લિક પ્લાન્ટરનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. ખાતર અને પોષક તત્વ લસણને ખાતર અને પોષક તત્વ વધારે પ્રમાણમાં જરૂર હોય છે. માટે માટીની સારી રીતે તપાસ કરાવી તે પ્રમાણે ખાતર અને પોષક તત્વનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. આ ઉપરાંત ઓછા પ્રમાણમાં ખાતર અને પોષક તત્વથી બચાવવું જોઈએ. એગ્રોસ્ટાર કૃષિ જ્ઞાન ને ફોલો કરવા માટે ક્લિક કરો ulink://android.agrostar.in/publicProfile?userId=558020
સંદર્ભ : એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સીલેન્સ. આપેલ માહિતી ને લાઈક 👍કરી નીચે આપેલ વિકલ્પ દ્વારા અન્ય ખેડુ મિત્રો ને અવશ્ય શેર કરો.
35
17
અન્ય લેખો