વીડીયોએગ્રોસ્ટાર ઇન્ડિયા
લસણની ખેતી માટે યોગ્ય ખાતર વ્યવસ્થાપન !
ખેડૂત ભાઈઓ, લસણના પાકમાંથી સારું ઉત્પાદન મેળવવા ખાતર નો યોગ્ય જથ્થો સમયસર આપવો ખુબ જરૂરી છે. કેવી રીતે જાણીયે આ વિડીયો માં વિગતવાર માહિતી.
સંદર્ભ : એગ્રોસ્ટાર ઇન્ડિયા. આપેલ માહિતી ને લાઈક કરી વધુ ને વધુ ખેડૂત મિત્રો ને શેર અવશ્ય કરો.
21
8
અન્ય લેખો