AgroStar
काढणीच्या अवस्थेत असलेले कोथंबीर चे शेत
आजचा फोटोअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
काढणीच्या अवस्थेत असलेले कोथंबीर चे शेत
शेतकऱ्याचे नाव: श्री. मनसुखभाई वाघेला गाव: काजलीयाला तालुका: वंथली जिल्हा: जुनागड राज्य: गुजरात ठळक वैशिष्ठे: पाणी आणि खतांचे योग्य व्यवस्थापन तसेच पॉवर जेल फवारणी.
जर तुम्हाला आजचा फोटो आवडला तर पिवळया अंगठ्याच्या चिन्हावर टॅप करा.
194
0
इतर लेख