આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
લણણી તબક્કામાં ધાણાના ખેતર
ખેડૂતનુ નામ: શ્રી. મનસુખભાઈ વાઘેલા ગામ: કાજલીયાળા તાલુકો: વંથલી જીલ્લો: જુનાગઢ રાજય: ગુજરાત વિશેષતા: પાણી અને ખાતરનુ યોગ્ય વ્યવસ્થાપન તેમજ પાવરજેલનો છંટકાવ.
જો તમને આજનો ફોટો ગમ્યો હોય તો પીળા અંગૂઠાની નિશાની પર ક્લિક કરો
193
0
અન્ય લેખો