રીંગણ માં મોઝેક વાયરસ !
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
રીંગણ માં મોઝેક વાયરસ !
ખેડૂત નું નામ: શ્રીશૈલ રમન્ના માલી. રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર. સલાહ : ચેપગ્રસ્ત છોડને ખેતરથી દૂર કરો અને નાશ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
28
13
અન્ય લેખો