આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
રીંગણ માં બોરર નો ઉપદ્રવ !
ખેડૂત નું નામ: કલામુદ્દીન રાજ્ય: ઉત્તર પ્રદેશ સલાહ : ક્લોરેન્ટ્રેનિલિપ્રોલ 18.50% એસસી @6 મિલી પ્રતિ 15 લિટર પાણી મુજબ છંટકાવ કરવો. ખરીદવા માટે ક્લિક કરો ulink://android.agrostar.in/productlist?sku_list=AGS-CP-194,AGS-CP-629,AGS-CP-642,&pageName=
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
29
12
અન્ય લેખો