આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
રીંગણ માં ફૂલ ની સંખ્યા વધારવા !
ખેડૂત નું નામ : રામ નિવાસ. રાજ્ય : ઉત્તર પ્રદેશ સલાહ : 12:61:00 @ 75 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
81
22
અન્ય લેખો