રીંગણ માં પોષક તત્ત્વોની ઉણપ !
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
રીંગણ માં પોષક તત્ત્વોની ઉણપ !
ખેડૂત નું નામ: અખિલેશકુમાર સહાની. રાજ્ય: ઉત્તર પ્રદેશ સલાહ : 19:19:19 @ 75 ગ્રામ ulink://android.agrostar.in/productdetails?skucode=<AGS-CN-368> અને સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વ @15 ગ્રામ કિલો પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો. ulink://android.agrostar.in/productdetails?skucode=<AGS-CN-301>
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
29
7
અન્ય લેખો