આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
રીંગણ પાકમાં વેધક નો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. વીરેન્દ્ર રાજ્ય - હરિયાણા સલાહ - ક્લોરેન્ટ્રેનીલિપ્રોલ 18.50% એસસી @ 60 મિલી 200 લિટર પાણી સાથે ભેળવીને પ્રતિ એકર છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
101
26
અન્ય લેખો