ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
રીંગણમાં નીંદણ નિયંત્રણ માટે આંતરખેડ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી એચ એમ ડકાની રાજ્ય- કર્ણાટક ટીપ - પ્રતિ એકર, ડ્રિપ દ્વારા 19:19:19 @ એકર દીઠ 3 કિલો આપો "
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
395
3
સંબંધિત લેખ