આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
રીંગણના યોગ્ય વિકાસ માટે
ખેડૂત નું નામ: શ્રી પુષ્પેન્દ્રસિંહ રાજપૂત રાજ્ય: મધ્યપ્રદેશ સલાહ: 19 19:19 @3 કિલો પ્રતિ એકર જમીનમાં આપવું અને સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વો નો 15 ગ્રામ પ્રતિ 15 લીટર છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
566
4
અન્ય લેખો