આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
રીંગણના પાકમાં યોગ્ય પોષક વ્યવસ્થા
ખેડૂતનું નામ: શ્રી લક્ષ્મી નારાયણ રેડ્ડી રાજ્ય: કર્ણાટક સલાહ : એકર દીઠ, 12:61:00 @ 3 કિલો ટપક દ્વારા આપવું અને સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વ નો 20 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
615
0
અન્ય લેખો