ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
રીંગણના પાકમાં ડૂંખ વેધક
ખેડૂત નામ - શ્રી ગોવિંદ જામરે રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ - સ્પિનોસેડ 45% એસસી @ 72 મિલી 200 લિટર પાણી સાથે ભેળવીને અને એક એકર માં છંટકાવ કરવો.
આ માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
206
6
સંબંધિત લેખ