આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
રીંગણના પાકના યોગ્ય વિકાસ માટે
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. શફીક ખાન રાજ્ય: મધ્યપ્રદેશ સલાહ: 12:61:00 @3 કિલો પ્રતિ એકર ડ્રિપમાં આપવું.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
1104
5
અન્ય લેખો