ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
રીંગણના છોડમાં ચુસીયા જીવાતના ઉપદ્રવથી વૃદ્ધિ પર અસર
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. મહારાજન_x000D_ રાજ્ય - તમિલનાડુ_x000D_ ઉપાય: ફ્લોનિકમાઇડ 50 WG નો 8 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરો.
550
0
સંબંધિત લેખ