આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
રીંગણના ખેતરમાં પોષક તત્વોનું સારું વ્યવસ્થાપન
ખેડૂતનું નામ - શ્રી નરેશ રાજ્ય - ગુજરાત સૂચન - એકર દીઠ, 12:61:00 @ 3 કિ.ગ્રા. અને 500 ગ્રામ હ્યુમિક એસીડ 90%ના મિશ્રણને ટપક પદ્ધતિ દ્વારા આપો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
487
2
સંબંધિત લેખ