સલાહકાર લેખએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
રાસાયણિક ખાતરો માં પોષક તત્વોનું પ્રમાણ !
ખાતર નું નામ નાઇટ્રોજન ફોસ્ફરસ પોટાશ ગંધક અન્ય યુરિયા 46% - - - - કેલ્શિયમ એમોનિયમ નાઈટ્રેટ 26% કેલ્શિયમ-8.1% એમોનિયમ સલ્ફેટ 20.6% 24% ડાયએમોનિયમ ફોસ્ફેટ ( ડીએપી ) 18 % 46% સીંગલ સુપર ફોસ્ફેટ 16-18% 11 % કેલ્શિયમ-21% મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ 60% સલ્ફેટ ઓફ પોટાશ 50% 18% જીપ્સમ (ચિરોડી ) 18.60% કેલ્શિયમ-21% 👉કૃષિ જ્ઞાન ને ફોલો કરવા ulink://android.agrostar.in/publicProfile?userId=558020 ક્લિક કરો. સંદર્ભ : એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સીલેન્સ. આપેલ માહિતી ને લાઈક 👍કરી વધુ ને વધુ શેર કરી અન્ય મિત્રો ને શેર કરો.
72
4
અન્ય લેખો