ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
રાયડાની ખેતીનું સંકલિત સંચાલન
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. પ્રદીપ બેનિવાલ _x000D_ રાજ્ય - હરિયાણા _x000D_ સલાહ - પમ્પ દીઠ 20 ગ્રામ સુક્ષ્મ પોષક તત્વોનો છંટકાવ કરવો
451
1
સંબંધિત લેખ