આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
રજકામાં પાન ખાનાર ઇયળો
રહી જતા રાસાયણિક દવાઓના અવશેષો ટાળવા, ફૂગ આધારિત જૈવિક દવા બુવેરિયા બેઝીઆના ૪૦ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લી પાણી પ્રમાણે આ દવા છાંટો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
68
0
સંબંધિત લેખ