આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
યોગ્ય વિકાસ માટે
ખેડૂતનું નામ - શ્રી હિતેશ ચાહર રાજ્ય - હરિયાણા સલાહ - સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વ 15 ગ્રામ પ્રતિ પંપ મુજબ છંટકાવ કરવો.
આ માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
91
0
અન્ય લેખો