આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
મિશ્ર પાકના ફાયદા
ખેડૂતનું નામ - શ્રી અનિલ ચિમનડરે રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ - શેરડીના પાક સાથે કોબીજ નું વાવેતર કરીને સારું ઉત્પાદન પણ મેળવી શકો છો.
આ માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
190
0
અન્ય લેખો