જૈવિક ખેતીવસુધા ઓર્ગેનિક
માટલા ખાતરના ફાયદા
• જમીનની ફળદ્રુપતા, સુક્ષ્મ સજીવોની સંખ્યા અને સુક્ષ્મ પોષકતત્ત્વોમાં વધારો કરે_x000D_ • ફૂલો અને ફળોની સંખ્યામાં વધારો કરે_x000D_ • જીવાતો સામે છોડની પ્રતિકાર શક્તિમાં વધારો કરે_x000D_ • પાક પર થતાં ઉત્પાદન ખર્ચ ઘટાડે_x000D_ સંદર્ભ- વસુધા ઓર્ગેનિક_x000D_ આ વિડીયો ને લાઈક કરો અને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો._x000D_
732
3
અન્ય લેખો