ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
મહત્તમ ફૂલો માટે યોગ્ય પોષક વ્યવસ્થાપન
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. સતીશ રોડે સલાહ : એકર દીઠ, ટપક દ્વારા 3 કિલો @ 19:19:19 આપો અને પંપ દીઠ માઇક્રોન્યુટ્રિએંટ 20 ગ્રામનો છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
449
2
સંબંધિત લેખ