આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
મહત્તમ તરબૂચ ઉપજ મેળવવા માટે યોગ્ય પોષક વ્યવસ્થાપન.
ખેડૂતનું નામ - શ્રી રામગોપાલ રાજ્ય- ઉત્તરપ્રદેશ સલાહ - પ્રતિ એકર 0: 52: 34 @ 3 કિલો ટપક દ્વારા આપવું જોઇએ
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
456
0
અન્ય લેખો