કૃષિ જુગાડઇન્ડિયન ફાર્મર
મલ્ચિંગ પેપરમાં કાણાં પાડવાનો જુગાડ
• આ મશીન મલ્ચિંગ પેપર પર કાણાં કરી શકે છે._x000D_ • મશીનમાં 1 -2 ફુટ વાયર લગાવો જેથી વાયર દ્વારા સમાનરૂપે કાણાં બનાવી શકાય._x000D_ • આ મશીન દ્વારા 3 -4 કલાકમાં એક એકર માં કાણાં કરી શકે છે._x000D_ • મશીનમાં લગાવેલ 2 .5 ઇંચની પાઇપમાં કોલસો નાખીને અને તેના પર કેરોસીન નાખીને આગ લગાડો._x000D_ • હવે મશીનની મદદથી મલ્ચિંગ પેપર પર કાણાં કરો.
સંદર્ભ: ઇન્ડિયન ફાર્મર આપેલ વિડીયો માહિતી ને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ દ્વારા અન્ય ખેડૂત મિત્રો ને અવશ્ય શેર કરો.
298
0
સંબંધિત લેખ