ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
મરચીની ખેતી માટે જાતિઓ
વિષાણુંજન્ય રોગોના પ્રકોપથી મરચીની ઉપજ ઘટી જાય અને ચુસીયા જીવાતનાં પ્રકોપથી પણ વિષાણું વધે તો પ્રતિકારક જાતી અને ઓછી તીખી જાતી તરીકે સિતારા ગોલ્ડ મરચીની વાવણી કરવી.
83
2
સંબંધિત લેખ