મરચામાં પોષક તત્વો ની ઉણપ !
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
મરચામાં પોષક તત્વો ની ઉણપ !
"ખેડૂત નું નામ: નિર્મલ " રાજ્ય: મધ્યપ્રદેશ સલાહ: 13:40:13 @ 75 ગ્રામ અને સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વ @15 ગ્રામ કિલો પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો. ulink://android.agrostar.in/productdetails?skucode=<AGS-CN-301>
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
50
8
અન્ય લેખો