આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
મરચામાં થ્રિપ્સ નો ઉપદ્રવ !
ખેડૂતનું નામ: હુકમસિંહ. રાજ્ય: રાજસ્થાન. સલાહ : ફિપ્રોનિલ 05.00% એસસી @ 320 મિલી પ્રતિ 200 લિટર પાણી માં ઉમેરી ને છંટકાવ કરવો. ulink://android.agrostar.in/productdetails?skuCode=AGS-CP-606
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
61
9
અન્ય લેખો